Thị Trường Miền Trung

Công ty cổ phần Prime Đại Lộc

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đại Quang, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam