Tin Tức

Công ty Cổ Phần Prime Phong Điền được áp dụng các hệ thống quản lý vận hành, sản xuất theo công nghệ tiên tiến, đặc biệt chú trọng đến chất lượng, sự an toàn của nhân viên trong công việc. Nhân viên được đào tạo, tập huấn các chương trình về quản lý, tiếp xúc với các công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm hơn 100 năm của SCG về sản xuất vật liệu xây dựng
Tin tức
Sidebar